• تصاویری هولناک از فوران #آتشفشان در بالی | گفتنی است فرودگاه بین‌المللی و داخلی جزیره #بالی واقع در کشور اندونزی تحت تاثیر دودهای غلیظ حاصل از فوران آتشفشان، تمامی پروازهای خود به مبدا یا مقصد این جزیره را لغو کرده است. عکس‌ها: تایم - بی بی سی