• خبرگزاری صدا وسیما   iribnews_ir@

    1396/09/04 ساعت 15:23

    اجباری شدن پرداخت حق بیمه در بیمه همگانی و رایگان  معاون بیمه خدمات درمانی #بیمه_سلامت:بر اساس قانون برنامه ششم بایدتمام بیمه‌شدگان در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند بنابراین ۱۱ میلیون نفری که بیمه رایگان شده‌اند هم بایدحق بیمه بدهند اما وضعیت مالی آنها در وزارت رفاه ارزیابی می‌شود!