• کبری آسوپار   asoupar@

    1396/08/30 ساعت 22:04

    هنوز در یک ناباوری برای پایان داعش و پیروزی‌مان هستم. کم‌کم که فکر می‌کنم، یاد روزهای آزادی جنوب لبنان می‌افتم؛ مگر باورمان می‌شد که اسراییل هم شکست می‌خورد؟ اما مقاومت، همه چیز را ممکن کرده بود؛ درست مثل همین الان …

    #وعده_صادق
    #نصرنا_هز_الدنی