• محسن مهرعلیزاده   M_Mehralizadeh@

    1396/08/24 ساعت 23:58

    امروز مشکلات بازنشستگان محترم صندوق فولاد را پیگیری کردم و در خصوص رفع آن،اقداماتی را انجام دادم