• فرزاد فرزین   FarzadFarzin2@

    1396/08/24 ساعت 11:51

    زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت ،زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست … ….. http://fb.me/۷e۲ShaIhh