• دکتر حجت الله عبدالملکی   dr_abdolmaleki@

    1396/08/22 ساعت 13:06

    دیروز وزیر صنعت در دیدار رییس مجلس گفته از الگوی IPC# می‌خوایم برای بخش معدن استفاده کنیم! این یعنی #نفوذ دشمن در اقتصاد داره عمیق‌تر میشه!