• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/08/22 ساعت 11:08

    آقای دکتر معین عزیز فرمودند کناره گیری دکتر عارف در انتخابات سال ۹۲ ایثار نبود بلکه وظیفه بود.یک سوال از ایشان داشتم چرا این وظیفه را شما در انتخابات سال ۸۴ انجام ندادید که اصلاح طلبان شکست نخورند؟ #معین #عارف #ایثار #وظیفه