• فرزاد فرزین   FarzadFarzin2@

    1396/08/22 ساعت 23:00

    بخش اعظمی از درآمد حاصله از تور کنسرت‌های کانادای ما صرف امور مربوط به بازماندگان #زلزله غرب کشور خواهد شد.