• وحید یامین پور   yaminpour@

    1396/08/21 ساعت 20:06

    چپ، راست، کارگزار دارن فشار میارن که جناب #ناطق_نوری بشه امام جمعه تهران این انصافه روز جمعه که ملت میرن لواسون، شما حاج آقا رو از لواسون بکشونید انقلاب؟