• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1396/08/19 ساعت 15:33

    خواندن این مطلب #من_هم_همینطور از @Mahzadel جالب است
    تجربه ایرانی نظیر اتفاقی که کل جهان درباره‌اش حرف می‌زنند #MeToo
    شاید برحی ازکسانی که درگیربوده اند تشویق شوند و درباره‌اش صحبت کنند