• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/08/19 ساعت 12:30

    واکنش #ضرغامی به توقیف #کیهان: تخم دو زرده امنیت‌ملی‌ها در توقیف ۲ روزه کیهان مبارک! ولی فتنه سعودی نیاز به تیتر کیهان ندارد. با خوانش‌های فرامتنی به آنان «گرا» ندهیم!