• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1396/08/18 ساعت 20:50

    از هیچ‌چیزی در دنیا به اندازه حرف زدن از #لاک‌پشت_پرنده هیجان‌زده نمی‌شم. گاهی که ناامیدم از همه چی، بهش فکر می‌کنم و قلبم گرم می‌شه.