• فریدالدین حدادعادل   faridhaddadadel@

    1396/08/18 ساعت 11:22

    تقرببا همه کاروان به عمود ۱۲۹۳ در ورودی کربلا رسیده اند و در موکب شهدای آل ازیرج _ آل ابو حواله استقرار یافته‌اند و ساعتی دیگر دسته جمعی وارد #کربلا خواهند شد.