• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1396/08/15 ساعت 22:29

    نمونه‌ای از برخورد با قاچاقچیان کالاهای فرهنگی که به مدد موج غلط رسانه‌ای، متاسفانه شد توهین به فلان فیلمساز مشهور. #خداقوت