• محسن مهرعلیزاده   M_Mehralizadeh@

    1396/08/08 ساعت 14:30

    حال که توفیق خدمت به مردم شریف #استان_اصفهان فراهم شده امیدوارم با یاری و دعای خیر مردم عزیز در رشد و تعالی هرچه بیشتر این دیار سهیم باشیم.