• معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران از انعقاد ۱۰۰ قرارداد پژوهشی در حوزه #فضا، با ۱۰ دانشگاه کشور در نیمه نخست سال جاری خبر داد/مهر