• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1396/07/23 ساعت 11:24

    دبیر خانه کشاورز آذربایجان غربی در گفتگو با پایگاه خبری گسترش: هدر رفت #سیب کاهش یافت http://www.gostaresh.news/topnews/۱۸۱۶۰