• محمدمهدی تندگویان   tondgouyan@

    1396/07/22 ساعت 11:17

    وقتی داشتید فکر میکردید اسم سرزمینی که ازسرخ پوستان گرفتید رو چی بزارید نام پرافتخار #خلیج_‌فارس برروی تمام نقشه‌های جهان حک شده بود