• خبرگزاری ایرنا   irna1313@

    1396/07/15 ساعت 14:45

    درپی انتشارخبری مبنی برحذف عناوین«آیت الله»و«شهید»ازتابلوی خیابان شهید #بهشتی ،با پیگیری انجام شده، این تابلوبا دستور شهردار تهران اصلاح شد