• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1396/07/05 ساعت 13:24

    مردم از خون #شهیدحججی نمی‌گذرند؛ انتقام خون حججی فقط به نابودی داعش خلاصه نمی‌شود، انتقام خون حججی با نابودی اسراییل گرفته می‌شود.