• خلبان یک شرکت هواپیمایى از عبور یک شىء ناشناس نورانى با سرعت بالا از مقابل هواپیمایش در آسمان #طبس خبر داد و این تصویر را از آن ثبت کرده است