• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1396/06/21 ساعت 22:59

    کفایت نمی‌کند که آدم بگوید خدا هست! خب، #شیطان هم می‌گوید خدا هست! با این [حرف که] انسانْ موحد نمی‌شود!