• فریدالدین حدادعادل   faridhaddadadel@

    1396/06/15 ساعت 00:28

    ادبیات وقیحانه آقای تاجزاده نمایش چهره اصلی اصلاح طلبان افراطی در پشت نقاب آزادی خواهی و روشنفکریست. دلسوزان ایران عزیز فریب نخورند.