• سید ابراهیم رئیسی   raisi_org@

    1396/06/13 ساعت 21:06

    #انسجام جامعه مقدمه هرگونه رشد‌ و پیشرفت‌ آن است. در جامعه ما، #ولایت فقیه عامل اصلی انسجام اجتماعی است که اختلاف‌ها حول آن رفع می‌شود‌.