• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/06/11 ساعت 12:50

    وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی نگران کننده است.مطلع شدم برخی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا پیگیر وضعیتشان هستند امیدوارم خبر خوبی بشنویم