• هدیه تهرانی   TehranyHediyeh@

    1396/06/09 ساعت 21:12

    طبیعت سرزمین ما سرمایه ملى ماست شیر ایرانى نابود شد ببر مازندران نابود شد.حالا تنها کمتر از٥٠ «یوز پلنگ ایرانى»باقى مانده است. #یوزتاابد