• خبرگزاری ایرنا   irna1313@

    1396/06/08 ساعت 12:15

    مسئولین شرکت هواپیمایی گفتند به خاطر کمبود مهماندار میتوانیم به ۲معلول اجازه پرواز دهیم و چون ظرفیت تکمیل است،#معلول سوم نمی‌تواند سوار شود