• خبرگزاری ایرنا   irna1313@

    1396/06/08 ساعت 12:13

    هواپیما برای #معلول سوم جا ندارد! هفته پیش یک معلول را با وجود اینکه بلیت خریده بود و کارت پرواز داشت از پرواز تهران - سنندج پیاده کردند