• مردی جوانی ساعت ۱۶و ۳۰ دقیقه امروز با چاقو و به دلایل نامشخص به سمت مسافران حاضر در پایانه جنوب #تهران #حمله و ۳ مرد را مجروح کرد/ ایرنا