• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1396/06/06 ساعت 12:41

    رونمایی از ۳سامانه راداری جدیدقرارگاه #پدافندهوایی/ توضیحات امیراسماعیلی درخصوص شنود وبه زمین نشاندن هواپیمای نیروهای نظامی ایساف درایران!