• محسن مهرعلیزاده   M_Mehralizadeh@

    1396/05/22 ساعت 20:44

    طی دیداری که با دکتر #نجفی داشتم،برنامه‌ای که حاصل تلاش چند ماهه تعداد زیادی از متخصصان بود را تقدیمشان کردم. برایشان آرزوی موفقیت می‌نمایم.