• فاطمه خوش نیت   f_khoshniyat@

    1396/05/14 ساعت 18:54

    ‌ روحانی:به کهنه سواران سیاست دنیا اعلام می‌کنیم می‌توان تجربه برجام را به یک الگو در روابط بین الملل تبدیل کرد. #روحانی#برجام #انتخابات۹۶