• افشین حبیب‌زاده   AfshinHabibzade@

    1396/05/14 ساعت 20:39

    #دکتر_روحانی درآیین تحلیف:
    رأی مردم در ۲۹ اردیبهشت یک حادثه نبود بلکه حاصل یک بلوغ اجتماعی بود …مابایدازملت ایران بخاطرحضورشان تشکر کنیم.