• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1396/05/08 ساعت 15:55

    #اژه_ای در مورد بازداشت ٢مداح معروف: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح است.جزئیات را نمیدانم امامیدانم دستگیر شدند و ۱نفر با قرار آزاد است