• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/04/29 ساعت 15:44

    قرار بود شهردار تهران یک اصلاح‌طلب ناب و چهره ملی باشد که در بین ۷ نفر بعضی‌ها نه اصلاح‌طلب هستند و نه چهره ملی بعضا سابقه امنیتی هم دارند