• علی آجودانیان   ali_ajoudanian@

    1396/04/26 ساعت 06:05

    مثل وقتی وسط یه رویای خوب از خواب بیدار میشی و هرکاری میکنی تا دوباره خوابت ببره #Lost #JackShephard https://www.youtube.com/watch?v=mAiJNeuMj۴o