• حمید حاجی‌پور   H_Hajipour60@

    1396/04/22 ساعت 07:24

    دنیای مرا نقاشی کن دور از آتش، دور از فریاد با سقفی سرشار از آرامش دور از طوفان، دور از باد دنیای مرا نقاشی کن رنگارنگ از آزادی #موصل