• امیر علی حاجی زاده   amira_hajizadeh@

    1396/04/21 ساعت 20:42

    متاسفانه بعضی از مسئولانی که جایگاه و اختیاری در نظام دارند به دشمنی آمریکا و تلاش آن برای #نفوذ در کشور باور ندارند