• فرشید غضنفرپور   farshid_ghzpour@

    1396/04/19 ساعت 01:28

    قاضی به متهم ردیف دوم، مهدی شمس می‌گوید: تو تابعیت انگلیس داری چگونه به تو اعتماد کردند؟ رصدکنندگان پروژه #نفوذ آن زمان کجا بودند؟