• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/04/13 ساعت 22:17

    بازار شهردار سازی برای پایتخت داغ است فقط دوستان مراقب باشند گزینه‌هایی که ممنوع‌الخروج هستند را به عنوان منجی تهران معرفی نکنند #شهرداری