• حسین دهباشى   majazestan@

    1396/04/10 ساعت 21:54

    سازمان ملل فروش سلاح به ایران وعراق را ممنوع کرد، فرانسه برای غرق کردن نفتکش‌های ما،هواپیماهای سوپراتاندارد را اجاره داد!
    #iranhatesmek
    #MKO