• حسین دهباشى   majazestan@

    1396/04/10 ساعت 21:37

    این همه تولیدکننده درجه یک خودرو در آلمان، ژاپن، ایتالیا چرا ایران‌خودرو انحصاری افتاده دست آشغال‌های رنو و پژوی فرانسه؟
    #iranhatesmek
    #MKO