• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/04/10 ساعت 16:05

    کارهای مقدماتی چینش #کابینه دوازدهم آغاز شده است آقای روحانی خانه تکانی را از دفتر خودش آغاز می‌کند انشالله خبرهای خوبی در راه خواهد بود