• آیت الله مصباح یزدی   mesbahyazdi_ir@

    1396/04/02 ساعت 18:03

    ببینید:چرابرخی معتقدند با احکام اسلامی نمی‌توان جامعه را اداره کرد؟! «اینهانمونه‌ای از #نفوذ فرهنگ #کفر در فرهنگ جامعه اسلامی‌ست» ۹۶/۳/۲۷