• امیر پورمند   amirpourmand@

    1396/03/29 ساعت 03:12

    فکر می‌کنم حالا که حدود ۷ سال از این ماجرا میگذره، بهتره عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم.