• علیرضا خامسیان   A_khamesian@

    1396/03/26 ساعت 12:49

    رامبد جوان برای توجیه عمل زشت بهناز جعفری به بیماری ام اس او متوسل شد .اگه خبرنگاران می‌گفتند بهناز جعفری خمار است جامعه هنری چه می‌کردند؟