• امین خسروشاهی   KhosroshahiAmin@

    1396/03/12 ساعت 20:14

    فقط و فقط اندیشه‌ای که #تروریسم را خلق و حمایت میکند حقیقت #ترس را میفهمد.حقیقتی که محصولش میشود ترس از سایه خود.ف.مجازی که جای خود دارد