• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1396/03/01 ساعت 00:21

    کلا باید از فضای تقلب و تخلف و … بیایم بیرون؛ غیراز مصلحت اندیشی که ضروریه، یادگرفتن آداب رقابت و شکست و پیروزی مهمتره. #انتخابات۹۶