• فرشاد مهدی‌پور   fmahdipour@

    1396/03/01 ساعت 00:12

    هنوز نمیشه اینرو دقیق گفت، چون وزارت کشور پراکندگی آرا رو نداده؛ اما ظاهرا اون دوگانه رای شهر و روستا کلا رنگ باخته و ضعیف شده. #انتخابات۹۶