• آقای روحانی سلام حالا نوبتِ شماست. این مردم محکمترین دیواری هستند که میشه بهش تکیه کرد. مردم، کافیه بخوان تا بشه. #انتخابات۹۶